Lataa kuvat Lisa Wesin

Perussuomalaiset, Pirkanmaa

Lisa Wesin

Omaishoitaja, kosmetologi

Lisa Wesin
Yhteistyössä on voimaa!
30-vuotias Pirkanmaa

Olen urjalalainen kolmen lapsen äiti, joista kahden lapsen omaishoitaja. Urjalan kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan pj, vanhus- ja vammaisneuvoston vpj, PSHP:n valtuuston jäsen, sekä aktiivinen kentällä toimija. Haluan vaikuttaa asioihin ja edistää kaikkien pirkanmaalaisten hyvinvointia.

Poika sairastaa ultraharvinaista coffin-siris syndroomaa. Tyttö puolestaan on hoidossa Tampereen yliopistollisen sairaalan lukuisilla poliklinikoilla harvinaisen sairauden vuoksi.

Veressäni palaa intohimo vaikuttaa asioihin, joita juuri hyvinvointialueet tulee isännöimään. Ajatus tehdä tietä muille kevyemmäksi kulkea, sillä itseltä kokemusta on juuritasolta asti jaettavaksi.

Tammikuussa 2022 valittavat uudet päättäjät tekevät isoja päätöksiä, jotka koskevat hyvinvointialueiden keskeisiä peruspalveluita eli mm. terveyskeskuksia, sairaaloita, palvelutaloja, neuvoloita, hammashoitoloita, vammaispalveluita, pelastuslaitosta, sosiaalityötä, kotihoitoa, kuntoutuksia.

Olen aluevaaleissa mukana sen vuoksi, että pystyisin puhumaan päättävissä pöydissä heidän äänellään ketkä muuten jäisivät helposti näkymättömiksi. Palveluiden tulee pystyä palvelemaan jokaista, asuinpaikasta riippumatta. Tulevaisuudessakin palvelua pitää saada suomenkielellä.

Tulen olemaan luottamustehtävässä kaikkien äänestäjien antaman luottamuksen arvoinen ja viemään jo aiemmin esiin nostamiani ja tärkeinä pitämiäni arvoja eteenpäin. Lisäksi pidän tärkeänä kykyä tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Politiikkani voi kiteyttää maalaisjärjellä ajatteluun, yhteistyöhön, yrittäjyyden tärkeyden ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisevien toimien tärkeyteen asiassa kuin asiassa.

Olen yhteistyöhaluinen ja uskon, että vain yhdessä voimme onnistua päättäjinä.

Yhdessä olemme enemmän!

Blogit