Marko Ekqvist
Ehdokasnumero 97

Perussuomalaiset, Helsinki

Marko Ekqvist

Diplomi-insinööri, tekoälytutkija

Marko Ekqvist
97
Periksiantamaton isänmaan etujen puolustaja.
50-vuotias Helsingin vaalipiiri Helsinki
Ehdokas on Yrittäjä

Positiivinen asenne ja periksiantamattomuus ovat minulle luonteenomaisia ominaispiirteitä. Olen tavoitteellinen ja teen töitä pitkäjänteisesti. Tiedolla johtaminen ja päätöksentekoa helpottavat rutiinit ovat minulle arkipäivää. Arvopohjani perusta on tinkimättömästi puolustaa isänmaamme etuja.

Kiinnitän tulevana kansanedustajana erityistä huomiota lasten ja nuorten asioihin. Nuorille tulee antaa mahdollisuus työ- tai harjoittelupaikkaan heti koulusta valmistumisen jälkeen.

Eläkeläisköyhyys ja vanhusten yksinäisyys ovat yhä kasvava ongelma ja pidän tärkeänä, että näiden asioiden kuntoon saattaminen on yksi ensimmäisistä uuden eduskunnan tehtävistä.

Maahanmuuttopolitiikan tulee olla järkevää. Annetaan apua niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat.

Teollisuuden työpaikat tulee säilyttää Suomessa. Valtion omistamia yhtiöitä tulee kehittää ja turvata niiden toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Tärkein tehtäväni kansanedustajana on pitää Suomi elinvoimaisena, turvallisena, eheänä ja itsenäisenä maana myös tuleville sukupolville.

Harrastan esteratajuoksua (OCR - Obstacle Course Racing), joka on äärimmäistä fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä vaativa laji. Loukkaantumisriski alenee, mitä enemmän harjoittelee. Omalta kohdaltani sitoutuminen tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen harjoitteluun on luonteenomaista ja antaa myös eväitä tulevaan tehtävääni kansanedustajana. En anna periksi ja sen johdosta eteeni ei ole tullut sellaista estettä, jota en olisi ylittänyt.

Päätöksentekijänä olen jämäkkä ja johtajana johdan edestäpäin. Olen valmiina tekemään töitä Suomen ja suomalaisten eteen, sillä kansakuntamme tarvitsee nyt pitkäjänteistä, johdonmukaista, periksiantamatonta ja vaikuttavaa päätöksentekijää Suomen ja suomalaisten parhaaksi.

Blogit

Luo kuva

Jytkynaattori

Tunnusta kannatuksesi! Luo ehdokkaasta kannatuskuva ja valitse siihen haluamasi sisällöt. Kannatuskuva sopii sellaisenaan kansikuvaksi Facebookkiin.