Juha Karjalainen
456

Juha Karjalainen

Järjestösihteeri, humanististen tieteiden kandidaatti

Suomalaismyönteinen Tampere
Tampere, 27 v.
Pirkanmaa
  • <> Upota

Olen vuonna 1990 syntynyt humanististen tieteiden kandidaatti. Opiskelen Oulun yliopistossa pääaineena historiaa, mutta asun Tampereella Hervannassa. Työskentelen Perussuomalaisten Nuorten järjestösihteerinä, ja olen järjestön 3. varapuheenjohtaja. Vapaa-ajallani liikun, luen ja seuraan salibandyä.

Päävaaliteemojeni lisäksi Tampereella voidaan tehdä paljonkin asioita paremman kaupungin puolesta. Näistä omaa sydäntäni lähellä ovat liikuntapalvelut, kevyen liikenteen mahdollisuudet ja julkisen sektorin järkevä hajasijoitus.

Liikunta- ja urheilupolitiikan suhteen kaupungin tulee keskittyä kustannustehokkaisiin matalan kynnyksen lähi- ja ulkoliikuntapaikkoihin sekä paikallisen urheilukulttuurin hyödyntämiseen. Seurojen suoran rahallisen tuen sijaan on edistettävä liikuntapaikkojen ja tilavuokrien edullista hinnoittelua kolmannen sektorin toimijoille ja pienyrittäjille. Kaupungin mahdollistaessa toiminnan seurat ja muut aktiivit tekevät kyllä lopun.

Kaupungin liikennesuunnittelussa on otettava perusperiaatteeksi se, että jos jonnekin pääsee yksityisautolla tai joukkoliikenteen keinoin, on sinne myös päästävä jalan tai pyörällä. Tämä helpottaa erityisesti pienituloisten elämää. Tässäkään asiassa pyörää ei kannata keksiä uudelleen: Esimerkiksi Oulun kaupunki tunnetaan laajalti hyvistä pyöräteistä.

Ne tehtävät, joita ei kansallisen, alueellisen tai paikallisen merkittävyyden takia voida jättää vain yksityisen sektorin huoleksi, järjestetään kokonaan tai osittain julkisen sektorin kautta. Kuntatasolla julkisissa palveluissa on painotettava tehokkuutta, ongelmien ennaltaehkäisyä, terveyttä ja liikuntaa. Liiallinen keskittäminen ei ole hyvästä, vaan verovaroin rahotettuja palveluita on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan ja resurssien niin järkevästi salliessa hajauttamaan.

Vaaliteemat

Monikultturismia vastaan

Tampereen ei tule edistää ideologista monikultturismia toiminnassaan, eikä pitää monikulttuurisuutta itseisarvona. Kaupungin ydintehtäviin ei kuulu esimerkiksi monikulttuuristen yhdistysten rahoitus.

Kuntatalous kuntoon

Talous tulee pitää vakaalla pohjalla, ja verotuksen täytyy pyrkiä aina maltillisuuteen. Elinvoimaisessa kaupungissa yksilöt päättävät rahansa käyttökohteet ilman virkamiesten tarpeetonta väliintuloa.

Paikallinen työ keskiöön

Julkisissa hankinnoissa on suosittava paikallista ja kotimaista työtä ja yrittäjyyttä. Tampere hyötyy rahan jäämisestä kaupungin ja maakunnan alueelle, muttei varojen karkaamisesta ulkomaille.

Luottamustehtävät

Perussuomalaisten Nuorten 3. varapuheenjohtaja, Pirkanmaan Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsen, Tampereen Perussuomalaisten hallituksen varajäsen.

Luo kuva

Jytkynaattori

Tunnusta kannatuksesi! Luo ehdokkaasta kannatuskuva ja valitse siihen haluamasi sisällöt. Kannatuskuva sopii sellaisenaan kansikuvaksi Facebookkiin.