Ari-Pekka Klami

Perussuomalaiset, Kotka

Ari-Pekka Klami

Autonkuljettaja

Ari-Pekka Klami
Luonnollisesti Kymiläinen, Kotkalainen
63-vuotias Kymi Kotka
Ehdokas on Eläkeläinen

Kansainvälisesti Suomalainen. Ratkaisujen löytäjä. Tolkun tekemistä. Saat mitä haluat... Tule. Näe. Äänestä

Työn ja yrittäjyyden kautta luodaan kuntalaisille mahdollisuus hyvinvointiin mitä täytyy kunnan elinkeinopolitiikan ehdottomasti tukea.

Kotkalla on uskomattoman hieno saaristo sekä Kymijoki koskineen jotka täytyy hyödyntää matkailu-ja kalastuselinkeinoissa unohtamatta kuitenkaan luontoarvoja ja kuntalaisten vapaa-ajan käyttöä.

Toimivat terveyspalvelut ovat vetovoimatekijä kunnalle.

Päivähoidon ja koulunkäynnin turvallisuus ja turvalliset olosuhteet on taattava kaikille asuinalueesta riippumatta.

Ikääntyneiden asumispalvelujen järjestäminen niin, että niissä on huomioitu myös henkilökunnan mitoitus ja työhyvinvointi, kuin myös potilaiden turvallisuus.

Kuntalaisille tulee järjestää hyvät harjoitusolosuhteet ympärivuotiseen liikuntaan.

Alle 16-vuotiaiden urheiluvuorot tulee pitää maksuttomina. Näin voimme tukea ja kannustaa urheiluseuroja sekä nuoria ja taata harrastusmahdollisuuden kaikille halukkaille nuorille, kun kustannukset pysyvät pieninä

Haja-asutus alueille taattava jatkossakin toimivat joukkoliikennepalvelut.

Työtä itäisen rantaradan saamiseksi täytyy jatkaa

Kotkan Energiaa ei saa myydä.

Kaupungin ei pidä ohjata varoja monikulttuurisuutta korostavien hankkeiden rahoittamiseksi. Hankkeet, joita maahanmuuttajille suunnataan ja ohjataan, tulisi olla pääsääntöisesti sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Nykyinen sopimus kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta on purettava Maahanmuuttoviraston / ELY-keskuksen kanssa.

Työperäistä maahanmuuttoa pitää tukea.

Blogit