Juha Kumpulainen

Perussuomalaiset, Leppävirta

Juha Kumpulainen

Mekatronikka-asentaja

Juha Kumpulainen
Soffalta ei ääniä lasketa :P
57-vuotias Pohjois-Savo Leppävirta

Leppävirran päätöksenteon avoimuutta ja ennakkoon kuntalaisten ääntä on paremmin kuultava päätöksiä tehtäessä... .... näitä haluan ajaa eteenpäin yhdessä muiden samaa suuntaa kannattavien kanssa. Tässä on tiedottamisen parantaminen avainasemassa.

Kylien elinvoimaa on pidettävä yllä ja maalle muuttajien on satsattava.

Heitä on kaupungeista tulossa enenevässä määrin maalle päin ja on huolehdittava että Leppävirta on kärkikunta mihin he suuntaavat.

Työpaikkoja olisi oltava tätä muuttoliikettä tukemassa ja työpaikkoja saavat aikaan yrittäjät, joiden mahdollisuudet toimia kunnassamme on pidettävä kunnossa.

9-luokan jälkeen tapahtuvaan nuorten syrjäytymiseen on puututtava aktiivisemmin, pelkkä sosiaalipuolen rahallinen tuki ei auta heitä pois kierteestä.

Heille on annettava jotain mihin päivittäin on lähdettävä, olisi se sitten töitä tai koulutusta ja liikunta mahdollisuuksia on tarjottava, esim. sähly vuoro kunnan maksamaan olisi hyvä tarjota.

Heidät on saatava lähtemään muiden joukkoon, jossa on mahdollisuus löytää se oma juttu millä sitten pääsee elämässä eteenpäin.

Blogit