Lare Inkala

Perussuomalaiset, Oulu

Lare Inkala

Muusikko, Yrittäjä

Lare Inkala
"Tehdään yhdessä hyvinvoiva Oulu"
63-vuotias Pohjois-Pohjanmaa Oulu
Ehdokas on Yrittäjä

Olen ollut Oulun perussuomalaisten toiminnassa mukana aktiivisesti v. 2012, nyt jo useita vuosia yhdistyksen puheenjohtajana. Toimin tällä hetkellä Oulun kaupungin varavaltuutettuna. Oikeudenmukaisuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja inhimillisyys ovat asioita, joita tarvitaan päätöksenteossa.

Kuntapäättäjän tehtävänä on luoda edellytykset kuntatalouden kasvulle.

Kuntalaisena kannan huolta kaupunkimme kehittämisestä ja pitämisestä turvallisena, elinkeinoiltaan monimuotoisena ja verotuloja tuottavana sekä kuntalaisia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevana merikaupunkina, menneisyyttämme kunnioittaen.

Koulutukseen, työntekoon ja yrittämiseen liittyvien asioiden kehittäminen on erittäin tärkeää tulevaisuuden Oulun kannalta.

Verorahoja ikäihmisten hoivaan sekä nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevään työhön.

Ouluun yhdistyneet entiset kuntakeskukset eivät saa näivettyä, vaan niiden palveluiden saatavuus on turvattava.

Merellisyyden tulee näkyä valttina matkailussa, hillittynä rantarakentamisena ja mielenrauhaa tuovana virkistys- ja harrastustoimintana.

Homerakennusten korjaamiseksi ja homerakentamisesta pääsemiseksi on rakentajien koulutustasoa ja ammattiylpeyttä saatava nostettua.

Rakentamisen haja-asutusalueilla omalle maalle on oltava ensisijaisesti maanomistajan päätettävissä.

Blogit