Matti Putkonen

Perussuomalaiset, Nurmijärvi

Matti Putkonen

Työmies, Metalliliiton ex-viestintäpäällikkö

Matti Putkonen
Ylimielinen kunnanjohto vaihtoon Nurmijärvellä
Uusimaa Nurmijärvi

Kunnanjohto on suhtautunut kuntalaisiin ylimielisesti ja kieltäynyt kaikesta vuoropu-helusta. Näin ei voi jatkua. Nurmijärvelle on saatava kuntalaisten puolia pitävä johto. Nurmijärvellä on muutettava toiminta- ja päätöksentekokulttuuri avoimeksi, kuntalaisia kuulevaksi ja yhtenäisyyttä vaalivaksi.

Kunnanjohtajan tehtävä on toimia sellaisena joukkueenjohtajana, joka luo yhteenkuuluvuutta ja kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti. Näin jokainen kuntalainen kokee olevansa tärkeä voimavara kunnan kehitystyössä.

Nurmijärvellä kunnanjohto on luonut vain eripuraa yksityistie-, koulu- ja säästöpäätöksillään sekä jätemaksuilla. Kaikissa näissä asioissa on ohitettu kuntalaisten näkemykset. Nykyinen kunnanjohtaja esikuntineen ei uskalla, halua tai kykene puutumaan esim. Keusoten ongelmiin, vaikka kuntalaiset ovat ne tuoneet ” Irti Keusotesta” kansalaisaloitteessa yksityiskohtaisesti esiin.

Kunnanjohto on suhtautunut kuntalaisiin ylimielisesti ja kieltäytyneet kaikesta vuoropuhelusta. Näin ei voi jatkua. Nurmijärvelle on saatava kuntalaisten puolia pitävä johto. Nurmijärvellä on muutettava toiminta- ja päätöksentekokulttuuri avoimeksi, kuntalaisia kuulevaksi ja yhtenäisyyttä vaalivaksi.

Tie on niin perustavanlaatuinen ja välttämätön yhteiskunnan infrastruktuurin osa. Tien kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin.

Veronmaksajien yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että oikeus tiehen, tien hoitoon ja tien käyttöön rahoitetaan kunnallisella kiinteistö- ja tuloverolla. Verorasituksen on oltava yhdenvertainen yksityisteiden varsilla asuvilla ja toimivilla yrityksillä suhteessa asemakaava-alueeseen. Mahdolliset perittävät yksityistiemaksut on hyvitettävä vastaavansuuruisilla kunnalliseen kiinteistöveroon kohdistettavilla alennuksilla.

Blogit