Ari Tihinen
Ehdokasnumero 182

Perussuomalaiset, Kajaani

Ari Tihinen

Sähköasentaja

Ari Tihinen
182
Yhteistyöllä virkeä Kajaani.
65-vuotias Kainuu Kajaani

Olen toiminut pitkään perussuomalaisissa. Liityin puolueeseen 01.06.2008. Tutkittuani perussuomalaisia arvoja; oman kansan etujen ajaminen, heikompiosaisten huomioiminen, oman kulttuurin ja lakien säilyttäminen, huomasin, että ne vastaavat juuri minun arvomaailmaani.

Kaupunkimme asukkaat pitää huomioida päätöksenteossa. Kaikkien poliitttisten ryhmien tulee toimia hyvässä yhteistyössä kaupunkilaisten parhaaksi, eikä poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Minulle on tärkeää, että kaupunki tarjoaa, niin liikunnallista, kuin kulttuurellista harrastetoimintaa asukkailleen tasavertaisesti.

Nuorille pitää olla omassa kaupungissa jatko-opiskelu mahdollisuus ja täältä pitää löytyä myös opiskelun aikana vaadittu työharjoittelupaikka. Sillä varmistamme, että nuori sitoutuu jäämään kotikaupunkiinsa.

Työn ohella opiskelu ja oppisopimus pitää olla vaihtoehtona.

Jatkuva elinkustannusten nousu tuo haasteita yksinavuville ja vanhuksille. Kulut ovat kuitenkin lähes samat, kuin perheellisillä Sähkön siirtohintojen nousu tuo omat haasteensa asumiskuntannuksiin.

Nuorille lapsiperheille lisää apua ja tukea, jotta he jaksavat kasvattaa lapsiaan ja samalla luoda työuraansa. Saadaan syntyvyys nousuun ja lasten huostaanotot vähenemään.

Ne toiminnot, jotka tuovat selkeää rahoitusvajetta, tulee tarkastella uudelleen. Esim. turvapaikanhakija käyttää kaikkia palveluja, mutta ei tuo verotuloja. Vaikka Kela maksaa heidän kulujaan, on realistista, että suomalaiset veronmaksajat maksavat myös nämä kulut.

Blogit