Carina Jäntti

Perussuomalaiset, Kotka

Carina Jäntti

Sairaanhoitaja/Geronomi

Carina Jäntti
39-vuotias Kymi Kotka

Olen neljän lapsen äiti, puoliso, sairaanhoitaja, sekä geronomi eli vanhustyön asiantuntija. Lapsiperheiden asiat ovat sydäntäni lähellä. Toimiva terveydenhuolto ja vanhuspalvelut kuuluvat kunnan tarjoamiin peruspalveluihin.

Neljän lapsen äitinä koulu ja varhaiskasvatuspalvelut ovat tulleet tutuiksi. Sairaanhoitajana olen työskennellyt, sekä kuntoutus, että erikoissairaanhoidon puolella. Tammikuun lopulla siirryin työskentelemään keskussairaalan valvonta/teho-osastolle. Opiskellessani geronomiksi tutustuin alueellisiin vanhustenpalveluihin, jotka ovat tällä hetkellä muutoksen keskiössä.

Tavoitteenani on toimivat, esteettömät teveyspalvelut kuntalaisille. Kouluikäisten lasten ja nuorten eritystarpeiden aikaisempi tunnistaminen ja matalan kynnyksen palveluiden lisääminen. Lisäksi omaishoitajien jaksamista tulee tukea paremmin ja pitää huoli, että heidän lomaoikeutensa toteutuvat.

Blogit