Hannu Pulkkinen
Ehdokasnumero 48

Perussuomalaiset, Lappeenranta

Hannu Pulkkinen

Diplomi-insinööri

Hannu Pulkkinen
48
Parempi terveys ja elintaso suomalaisille!
69-vuotias Kymi Lappeenranta
Ehdokas on Eläkeläinen

Olen syntynyt vuonna 1951 Savonlinnan Pihlajalahdessa maatalon poikana. Kävin koulua yhteensä 14 vuotta (mm. täyden kansakoulun) ennen valmistumistani ylioppilaaksi Savonlinnan Yhteiskoulusta vuonna 1972. Valmistuin HTKK:n rakennusosastolta diplomi-insinööriksi tammikuussa 1979 (jatkuu)

Pääasiallinen opintosuuntaukseni oli maa-,pohja-ja vesirakennus ja niiden konsultoiva suunnittelu. Toimin (aluksi jo opiskeluaikana) TVH:n vesitieosastolla suunnittelutehtävissä noin 3 vuoden ajan, minkä jälkeen siirryin suureen yksityiseen konsulttitoimistoon suunnittelijaksi. Yhtiö oli johtava teollisuuskohteiden ja mm kaikkien suurten idänkohteiden rakennesuunnittelija. Toimin yhtiöstä eriytetyssä tytäryhtiössä näiden koh-teiden maa- ja pohjarakennussuunnittelijana ja joskus myös rakennesuunnittelijana.

Seitsemän vuoden jälkeen siirryin toiseen valtakunnalliseen konsulttitoimistoon Lappeenrantaan ns. geo-tekniikan toimialapäälliköksi. Myöhemmin minulla oli oma pieni geoteknistä suunnittelua tekevä konsultti-toimisto, jossa toimin johtajana ja vastuuhenkilönä.

Mahdollisessa luottamustoimessa haluaisin vaikeiden elämänkokemusteni takia edesauttaa ainakin joidenkin seuraavien ryhmien selviytymistä:

-koulupudokkaat

-mielenterveyden horjumisesta ja kroonisista sairauksista kärsivät

-pienituloiset yksinhuoltajat, pätkä- ja osa-aikaiset työntekijät, yksinhuoltajat ja eläkeläiset

-päihdeongelmaiset

-työttömät ja toimeentulotuella elävät

-ylivelkaantuneet ja esim. konkurssin tehneet yrittäjät

Tavoitteeseeni pääseminen edellyttää sekä kotimarkkinoilla että vientimarkkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamista, parempia ja helposti saatavilla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja, yhä parempaa perus- ja jatkokoulutusta jne.

Blogit