Kimmo Härkönen
Ehdokasnumero 146

Perussuomalaiset, Kajaani

Kimmo Härkönen

Autonkuljettaja

Kimmo Härkönen
146
Perussuomalaista yhteistyötä!
47-vuotias Kainuu Kajaani

Työurani olen aloittanut ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen taksinkuljettajana, joka kesti 21 vuotta. Toimin itsenäisenä yrittäjänä 10 vuotta. 2011 vaihdoin linja-autonkuljettajaksi. Työnkuvani on pääasiassa tilausajoa erilaisten asiakasryhmien kuljetusten hoitamisessa. Työuraa 28 vuotta.

Minulle tärkeitä arvoja ovat perhe, yhdenvertaisuus, lasten ja nuorten sekä ikääntyvien hyvinvointi, kotiseutu ja sosiaalinen ja yhteistyökykyinen kanssakäyminen toisten kanssa.

Haluan olla mukana edistämässä kotiseutuni kehittymistä, yritysmyönteiseksi, uusia yrityksiä sekä investointeja houkuttelevana alueena, luoda uusia mahdollisuuksia koulutukselle, saada alue muuttovoitolliseksi. Lasten ja nuorten liikunta- sekä sosiaalisia taitoja tulee mahdollistaa. Ikäihmisten pidempää asumismahdollisuutta kotona pitää parantaa, sekä peruspalveluiden saatavuus pitää turvata. Kuntataloutta pitää parantaa, ohjaamalla nykyisiä varoja, ei niin tarpeellisista hankkeista ja kustannuksista, tarpeellisiin ja pitkässä juoksussa kannattaviin hankkeisiin ja investoihin. Pyrkisin näin jarruttamaan hankkeita, joiden vuoksi syntyisi veroäyrin korotuspaineita. Palveluiden ja muiden yleishyödyllisten asioiden kohdalla haluan myös edistää kansalaisten tasavertaista kohtelua, kunnallistabyrokratiaa vähentämällä. Ympäristö-/ilmastoasioihin ja -tavoitteisiin haluaisin tuoda realismia, tavoitteiden ja aikataulujen suhteen. Haluan edistää perussuomalaisten imagon kehittymistä positiivisempaan ja muille yhteistyöhön haluttavaan suuntaan, pitäen kuitenkin kiinni yhteisistä arvoista ja tavoiteista.

Blogit