Lasse Koskinen
Ehdokasnumero 398

Perussuomalaiset, Lahti

Lasse Koskinen

Toimittaja, kaupunginvaltuutettu

Lasse Koskinen
398
Luja ja luotettava. Osaamista ja kokemusta
Häme Lahti
Ehdokas on Yrittäjä

Painotan nopeaa päätöksentekoa, jossa asiat etenevät. Päätöksenteon pitää olla kuitenkin järkevä ja harkittua. Pitkä kokemus päätöksenteosta takaa järkeviä päätöksiä, jossa jalat ovat maassa jokaisessa käänteessä. Verovarat on tarkoitettu palvelujen tuottamiseen eikä haihatteluihin.

Kaupungin talous on vakautettava niin että palvelut voidaan turvata ja tuottaa silloin kun niitä tarvitaan ja rakennuskohteet tehdään oikea-aikaisesti eikä niin että kaikkea joudutan lykkäämään, kun talous ei kestä.

Pitkä kokemus päätöksenteosta takaa järkeviä päätöksiä, jossa jalat ovat maassa jokaisessa käänteessä. Kunnallinen päätöksenteko vaatii harkintakykyä. Verovarat on tarkoitettu palvelujen tuottamiseen eikä haihatteluihin.

Päätösten tulee tukea yrittäjyyttä, työllisyyttä, toimeentuloa ja viihtyisiä asumisympäristöjä. Investoinnit on kohdistettava peruspalveluihin, eli hyvinvoinnin, koulujen ja palveluiden tuottamiseen. Liikuntapaikat ovat tärkeitä kunnon ylläpitämiseksi, mutta niiden vuotuisesta kunnossapidosta on pidettävä myös huolta.

Lasten on saatava käydä opintiensä mahdollisimman turvallisissa ja terveellisissä kiinteistössä. Rakentamistapa pitää olla kunnossa ja valvottua, jotta koulut eivät ole korvaavia parakkikyliä.

Kotona asumista tulee tukea vanhuuden päivinä niin että omaiset voivat luottaa läheisensä saamiin hoivapalveluihin. Kun voimat eivät enää riitä, niin tuetun palvelun asumista tulee olla riittävästi tarjolla. Näistä päätetään hyvinvointikuntayhtymässä, jossa Lahti on mukana.

Pääajoväylät on suunniteltava harkitusti. Keskeisiä katuja ei voi kaventaa kaikkien liikkumista haittaaviksi. Ajoneuvoille on luotava selkeä reitistönsä ja turvallinen pyöräily ja jalankulku on järjestettävä. Tärkeä pääväylä ei voi olla kinttupolku.

Blogit