Marko Kontio
Ehdokasnumero 21

Perussuomalaiset, Lappeenranta

Marko Kontio

Koneinsinööri

Marko Kontio
21
Vaikuta äänestämällä. Kyseenalaistetaan yhdessä.
53-vuotias Kymi Lappeenranta

Lappeenranta on saatava houkuttelevaksi asuinpaikaksi täällä työssäkäynnin lisäksi. Yliopisto on saatava näkyvämmäksi kaupunkikuvassa. On lisättävä yhteistyötä kaupungin, yritysten sekä yliopiston kesken. Yliopistosta valmistuneita opiskelijoita on houkuteltava jäämään kaupunkiin asumaan ja töihin. Paikallista työvoimaa on käytettävä yksityisellä ja kunnallisella sektorilla, vaikka se on hieman kalliimpaa, pitkässä juoksussa se kuitenkin lisää kaupungin verotuloja.

Kaupungin talouden- ja asioiden hoito yleensäkin on oltava järkevää ja läpinäkyvää. Sen on kestettävä tarkempaakin tarkastelua. Eksoten velkapommin kaltaista toimintaa ei saa missään nimessä tapahtua uudelleen. Se ei ole kuntalaisten vastuulla maksaa päättäjien itsensä töpeksimät velat. Eikö siinä ollut päättäjillä tarpeeksi ymmärrystä asioiden hoitoon vai miksi se meni niin pieleen? Eli kaupungin talouden lisäksi myös Eksoten toiminnan ja päätösten pitää olla tiukemman valvonnan alla.

Jokaisen kuntalaisen tulisi olla samanarvoisessa asemassa perusterveydenhuollon, koulutuksen sekä muiden palvelujen saatavuuden osalta, riippumatta siitä missä puolella kaupunkia asuu. Näin ollen myös pienempiä kouluja ja hyvinvointiasemia tulisi säilyttää. Lasten ja nuorten hyvinvointiin sijoittaminen kannattaa aina eikä lasten siirtyminen valtaviin koulukeskuksiin välttämättä edistä pienempien koululaisten turvallisuuden tunnetta. Etenkään kun koulumatkatkin saattavat pidentyä huomattavasti.

Blogit