Mikko Virtanen
Ehdokasnumero 456

Perussuomalaiset, Lahti

Mikko Virtanen

Tuotannon tekninen tuki

Mikko Virtanen
456
Keskitytään olennaiseen
45-vuotias Häme Lahti

Olen 45-vuotias perheellinen Lahtelainen mies, työskentelen tuotannon teknisenä tukihenkilönä elektronikkateollisuudessa Teknoware Oy:llä. Pitkäaikaisen sairauden johdosta liikun pyörätuolilla.

Vuosi 2009 mullisti elämäni, sairastuin MS-tautiin. Uutinen järkytti ja pysäytti, sairauden alku oli kohdallani raskasta aikaa olin perheellinen työssä käyvä nuori (34v) mies, ja jo vuodessa sairaus teki minusta pyörätuolin käyttäjän, vammaisen.

Olen kokemuksesta huomannut että vammaisten oikeudet eivät toteudu nyky-yhteiskunnassa, tämän epäkohdan haluan nostaa esille ja parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia ja vähentää meihin kohdistuvaa syrjintää päätöksenteossa.

Jo Pe­rus­tus­la­ki kiel­tää syr­jin­nän. Ke­tään ei saa syr­jiä vam­man vuok­si. Hyvä hoi­to ja oi­keus elä­mään ovat ih­mi­soi­keuk­sia. Silti edelleen kaavoitetaan esteellistä ympäristöä eikä rakennuksista tehdä esteettömiä vammaiset huomioivia, vaikka nämä esteet ovat monesti poistettavissa hyvin pienillä muutoksilla.

Palvelut halutaan siirtää verkkoon, mutta ilman käyttäjien asiantuntemusta palveluista tehdään esteellisiä ja sivustot eivät ole kaikkien saavutettavissa. Tämänkin korjaaminen vaatisi vain käyttäjien kuuntelemista ja huomioon ottamista.

Omista kokemuksista ja vaikeuksista johtuen olen erittäin kiinnostunut kehittämään Lahtea ja toimimaan kaikkien Lahtelaisten hyvinvoinnin eteen. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen kohteluun ja hyvään elämään, myös vammaisilla ja sairailla.

Blogit