Risto Närvä
Ehdokasnumero 48

Perussuomalaiset, Pomarkku

Risto Närvä

Työnjohtaja

Risto Närvä
48
Uusi pelaaja kentälle.
38-vuotias Satakunta Pomarkku

Olen perheellinen tavallinen suomalainen mies. Pomarkussa olen asunut reilut kolme vuotta. Harrastuksiini kuuluu pesäpallotoiminta sekä RC-autoilu ja Offroad.

Koen tarpeelliseksi osallistua kunnan päätöksentekoon. Näkemykseni mukaan muutoksia ei vain tule jostain, ne täytyy tehdä.

Pyrin olemaan harrastustoiminnassa aktiivinen ja kantaa ottava. Samoilla linjoilla olen myös politiikassa.

Pomarkussa on tarve saada uutta verta päättäjien joukkoon. Paikkakunnalle muuttaneena koen katsovani asioita eri tavalla kuin kauemmin asuneet. Tämän uskon tuovan monipuolisuutta näkemyksiin asioista päätettäessä.

Näkemykseni mukaan poliittinen päättäminen pitäisi tuoda lähemmäs kuntalaisia ja asioista tulisi puhua kansankielellä.

Koen tärkeäksi huomioida kuntalaisia kokonaisvaltaisesti. Ei riitä, että ajetaan nuorten asioita tai vanhusten. Kaikki tulee huomioida päätöksenteossa. Aina joudutaan tekemään kompromisseja. Koskaan ei voi täysin miellyttää kaikkia. Onnistuneet kokonaisratkaisut luovat perustan hyvinvoivalle Pomarkulle.

Blogit