Tanja Hämäläinen
Ehdokasnumero 387

Perussuomalaiset, Lahti

Tanja Hämäläinen

Lähihoitaja, lastenhoitaja

Tanja Hämäläinen
387
Turvallinen ja välittävä Lahti meille kaikille
54-vuotias Häme Lahti

Olen lähihoitaja, lastenhoitaja ja perheenäiti. Pidän tärkeinä elämänarvoina huolenpitoa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, toisten kunnioittamista ja lasten sekä nuorten auttamista muuttuvassa maailmassamme.

Laadukas varhaiskasvatus ja sen kehittäminen on tärkeä tehtävä luottamushenkilöille; päivähoidon maksuttomuus ei takaa toiminnan laatua.

Koulutus lisää tasa-arvoa, siksi se kuuluu kaikille ja kaiken ikäisille. Lasten ja nuorten palvelut ovat Lahdelle kannattava investointi, joka maksaa itsensä monin kerroin takaisin pienentyneinä korjaavien palvelujen kustannuksina ja syrjäytymisen vähentymisenä. Kouluväkivalta ja kiusaaminen voidaan poistaa, jos niin halutaan. Koulukiusaajan pitää vaihtaa koulua, ei kiusatun. ​

Vanhusten hoivaan pitäisi nostaa hoitajamitoitusta eli palkata lisää henkilökuntaa. Omaishoidon tukea tulisi nostaa, sillä omaishoitajat tekevät tärkeää työtä ja säästävät kunnan kuluja, jos hoivan kustannuksia verrataan esim. palvelutalon hoivakustannuksiin.

Vanhusten hyvän hoidon turvaaminen on välttämätöntä. Se on kuin hyvät naapurisuhteet, josta meidän tulee pitää huolta. ​Hyvään hoivaan on varaa ja mahdollisuus, sen puolesta haluan toimia. ​

Vammaispalveluja tulee kehittää tasa-arvoisessa kaupungissa ja terveydenhoidon tulee sote-uudistuksesta huolimatta olla kaikille laadukasta ja kohtuuhintaista. Terveyspalvelujen yksityistämistä on harkittava tarkoin.

Lahden kaupungin omasta rakennuskannasta tulee huolehtia, eikä niiden kunnostamista tai huoltotoimia saa laiminlyödä. Mahdolliset homeongelmat tulee selvittää viipymättä, jotta ne eivät aiheuta esimerkiksi päiväkodeissa lapsille ja hoitajille vakavia terveysriskejä.

Blogit