Tarja Grönblom
Ehdokasnumero 347

Perussuomalaiset, Pori

Tarja Grönblom

Lähihoitaja

Tarja Grönblom
347
Maalaisjärjellä ja yhteistyöllä parempi Pori
51-vuotias Satakunta Pori

Olen äiti kolmelle aikuiselle nuorelle naiselle, isoäiti kahdelle tyttärenlapselle. Perheeseeni kuuluvat mieheni lisäksi myös kaksi pientä koiraa. Eläimet ovatkin aina olleet lähellä sydäntäni. Lähihoitajana olen työskennellyt Porin kaupungilla vanhustyössä liki 20-vuotta.

Elämä kolmen lapsen äitinä kului pitkälti arjen pyörittämisessä. Lasten kasvaessa aikuisiksi, aikaa jäi enemmän seurata mitä ympärillä tapahtui. Kiinnostuin siitä minkälaisessa maailmassa me elämme ja erityisesti minkälaisessa Porissa me elämme. Tällöin politiikkakin astui kuvaan. Itse olen saanut kasvaa aikuiseksi turvallisessa Porissa, kuten myös omat lapseni. Mutta minkälaisessa Porissa lapsenlapseni sukupolvi kasvaa, se huolestuttaa. Kiusaaminen on lisääntynyt ja siitä on tullut entistä raaempaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kiusaamiseen on puututtava matalalla kynnyksellä ja on löydettävä keinoja ja työkaluja, sekä tukitoimia ja resursseja kouluihin.

Lähihoitajana vanhustyössä ja äitini toimiessa isäni omaishoitajana, olen saanut näkökulmaa molemmin puolin. Tulevaisuuden haaste Porissakin on saada koulutettua ja motivoitunutta hoitohenkilökuntaa riittävästi. Ala on tunnettu kuormittavana ja aliarvostettuna. Kuntatasolla voimme ja meidän pitääkin vaikuttaa alan kiinnostavuuteen ja hyvinvointiin. Vanhusväestön kasvaessa tarvitsemme hoitavia käsiä mutta myös laitospaikkoja pitää olla riittävästi. Nyt laitospaikkoja ollaan ajamassa alas ja tämä ei ole oikea suunta. Meillä on nyt jo todella huonokuntoisia vanhuksia kotona. Kaikki eivät vain kotona pärjää edes kotihoidon turvin. Kotihoidon ja laitoshoidon välimallia on myös syytä kehittää. Omaishoitajien tukemista täytyy myös lisätä. Nyt he jäävät valitettavan usein yksin, varsinkin jos ei omaisia tukijoukoissa ole.

Blogit