Tea Heikkinen
Ehdokasnumero 143

Perussuomalaiset, Kajaani

Tea Heikkinen

Metsätalousinsinööri, tradenomi

Tea Heikkinen
143
30-vuotias Kainuu Kajaani

Muutin Paltamosta Vuolijoelle vuonna 2016. Olen ollut vuodesta 2017 metsäalalla koulutus- ja kehittämistehtävissä. Sitä ennen työskentelin kuusi vuotta palkanlaskijana ja kirjanpitäjänä. Suoritan työn ohessa englanninkielistä liiketalouden ylempää amk-tutkintoa Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Kajaanin on keskityttävä kunnan lakisääteisiin tehtäviin sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Etätyön yleistyminen ja ihmisten kasvava halu asua maalla ovat Kajaanille mahdollisuus. Talviasuttavien loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi on oltava mahdollista kaikilla kylillä.

Kaupungin taloustilannetta voidaan parantaa kääntämällä muuttoliike Kajaanin voitoksi. Lisäksi taloutta voidaan tasapainottaa karsimalla tarpeettomia kiinteistöjä ja palveluja. Hyvä taloudenpito mahdollistaa kuntaverotuksen keventämisen ja lisää Kajaanin houkuttelevuutta asuinpaikkana.

Haja-asutusalueelle suuntautuva muuttoliike tukee alueiden koulujen säilymistä esimerkiksi Vuolijoella ja Jormuassa. Kaupungin täytyy vaatia valtion ylläpitämien teiden parempaa kunnossapitoa. Esimerkiksi Vuoreslahdentie on heikossa kunnossa.

Kainuun keskussairaalan synnytystoiminta on saanut poikkeusluvan vuoteen 2022 saakka. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia ja Kainuun kuntien on varmistettava, että synnytys- ja päivystystoiminta jatkuvat Kajaanissa.

Kajaanin koulujen pitää olla turvallisia. Kohtuullinen ryhmäkoko ja turvallinen sisäilma kuuluvat koululaisille. Myös koulutien on oltava turvallinen. Susien aiheuttama huoli on otettava vakavasti. Suden aiheuttamiin tuotantoeläin- ja koiravahinkoihin on puututtava välittömästi.

Blogit