Tiina Grönlund

Perussuomalaiset, Varkaus

Tiina Grönlund

Insinööri, yrittäjä

Tiina Grönlund
Pidetään huolta.
55-vuotias Pohjois-Savo Varkaus
Ehdokas on Yrittäjä

Elämä on minulle arvokas. Kuuden lapsen äitinä ja kolmen mummona tunnen hyvin vanhemmuuden haasteet. Olen Erärepun yrittäjä. Ymmärrän yrittäjän arkea. Tunnen talouden haasteet ja mahdollisuudet. Vapaaehtoistyönä toimin yrittäjäjärjestöissä ja lapsiperheiden tukihenkilönä lastensuojeluasioissa.

Asioihin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Se vaatii tahtoa ja sitkeyttä. Niitä minulta löytyy.

Jo kahden valtuustokauden ajan olen pitänyt esillä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioita. Vaatinut, että ihmiset todella saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut. Lapsella ja nuorella on oikeus varhaiseen ja vaikuttavaan tukeen. Työ näyttää vihdoinkin kantavan hedelmää. Muutkin ovat heränneet ja alkaneet vaatia toimia.

Pienyrittäjänä tiedän miten kivinen yrittäjän tie voi olla. Varkautelaiset pk-yritykset ovat vahvasti sitoutuneet kaupunkiin. Kaupungin on keskityttävä enemmän niiden toimintaedellytysten parantamiseen. Pienet panostukset oikeaan aikaan saavat suuria aikaan. Työpaikat syntyvät sivutuotteena. Valtuutettuna tärkeä tehtäväni on yrittäjien viestin tuomisen kentältä muiden päättäjien tietoon. Yhteistyökykyinen ympäristö luo vahvoja yrityksiä ja päinvastoin.

Olen ollut mukana luomassa uutta toimintakulttuuria kaupungin ja yritysten kanssakäymiseen. Kovan väännön jälkeen yrittäjäjärjestöt pääsivät mukaan kaupungin elinkeinoryhmään. Tänä päivänä yrittäjät huomioidaan tavalla, josta 8 vuotta sitten ei osattu unelmoidakaan.

Kaupungin organisaatiomuutos myllertää tilannetta seuraavalla valtuustokaudella. Tämän vuoksi on tärkeää saada valtuustoon yrittäjien edustajia pitämään huolta, että alkuun päässyt hedelmällinen yhteistyö jatkuu ja kehittyy myös uuden organisaation kanssa.

Blogit