Toni Eskelinen

Perussuomalaiset, Kerava

Toni Eskelinen

Työmaapäällikkö

Toni Eskelinen
Maltilla muutokseen
37-vuotias Uusimaa Kerava

Olen 37-vuotias työlle omistautunut perussuomalainen mies. Neljän lapsen isänä minulle tärkeitä asioita on perhe, palvelut, vakaa talous ja turvallisuus. Koulutukseltani olen maanrakennusalan ammattilainen. Alalla olen työskennellyt 20 vuotta, josta puolet erilaisissa johtotehtävissä.

Olen ehdolla edistääkseni suoraviivaista johtamista ja tiukkaa talouspolitiikkaa. Selkeä johtaminen ja vakaa talous luo ihmisille turvaa. Vastaavia asioita hoidan jo työni puolesta.

Talouden kehittämiseksi kaupunki voisi esimerkiksi olla takaajana Keravalle perustettavien pienyritysten yrityslainoille. Näin hyödyt ja riskit jaetaan yhdessä ja talous kehittyy. Keravan julkiset hankinnat on pisteytettävä ja pisteytyksen kautta suosittava paikallisia tuottajia ja yrittäjiä. Esimerkiksi kouluruoan tarjoajat, katujen ja urheilualueiden kunnossapito sekä julkisissa rakennushankkeissa.

Häiriökäyttäytyminen on tuonut omat haasteensa Keravan kouluihin ja katukuvaan. Turvallinen peruskoulu on taattava oppilaille ja opettajille vaikka kouluvalvojan voimin jos tilanne sitä vaatii. Uskonnolliset ja poliittiset näkemykset ei kuulu Suomalaiseen peruskouluun. Opettajien auktoriteetti on palautettava kouluihin. Näitä ongelmia haluaisin olla itse ratkomassa.

Keinukallion ulkoilu- ja harrastusalueen kehittämistä on jatkettava ja lähialueelle kaavailtu Jokivarren louhos on estettävä mahdollisuuksien mukaan kaavoitusmuutoksella tai pakkolunastamalla. Louhoksesta on merkittävää haittaa ympäristölle ja lähiseudun asukkaille räjäytystärinän, metelin, kivipölyn ja rekkarallin takia. Louhos ei suoranaisesti työllistä Keravalaisia. Murskaamoilla on oma vakituinen henkilökunta.

Perusperiaatteni on: hyvin hoidettu talous luo hyvinvointia.

Blogit